Ruimtegebruik

In het kader van het ruimtegebruik wordt gekeken naar het ruimtebeslag van de nieuwe wegverbinding en de maatregelen voor de inpassing van de weg. Daarbij wordt in beeld gebracht hoeveel ruimtebeslag er plaats vindt en wordt het beslag op overige ruimtelijke functies in beeld gebracht. Naast fysiek ruimtebeslag kan de nieuwe wegverbinding ook leiden tot beperking van de woon- en of werkfuncties. Hiervoor wordt naar de bruikbaarheid van de restruimte, ook wel functionele hinder, gekeken.