Luchtkwaliteit

Het onderzoek luchtkwaliteit richt zich op de toetsing aan de wettelijke grenswaarden voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). De overige stoffen waarvoor in de Wet milieubeheer grenswaarden zijn opgenomen, vormen in de Nederlandse situatie doorgaans geen probleem met betrekking tot het voldoen aan grenswaarden. Deze stoffen worden daarom kwalitatief beschouwd.

Naast de wettelijke toetsing wordt berekend welke invloed het alternatief heeft op de luchtkwaliteit nabij woningen in het plangebied door het inzichtelijk maken van:  

  • het aantal woningen per concentratieklasse; 

  • het aantal woningen met toe- of afname van de concentraties