Lichthinder

Het voornemen kan leiden tot hinder op nabijgelegen woningen als gevolg van lichtoverlast. In het m.e.r. wordt onderzocht in welke mate de nieuwe verbinding leidt tot lichtoverlast op nabijgelegen woningen. Lichthinder wordt kwalitatief beschouwd.