Externe veiligheid

Bij het aspect externe veiligheid wordt onderzocht wat de risico’s zijn van (ongevallen met) het transport van gevaarlijke stoffen en met welke relevante leidingen of andere risicobronnen rekening moet worden gehouden. Dit gebeurt kwantitatief.