Terugblik besluitvormingsproces

Kijkend naar het traject tot nu toe zijn in 2014 de algemene doelstellingen voor de Via Venray geformuleerd. Later is op 18 december 2018 een collegebesluit gemaakt betreffende het voorkeursalternatief. Hier heeft de raadscommissie op 23 januari 2019 over vergaderd. Het daaruit volgende raadsbesluit is vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019.

Met betrekking tot variant 5 heeft de tijd deze studie ingehaald. In de stuurgroep Via Venray is namelijk besloten dat het viaduct op het kruispunt N270 – Leunseweg gehandhaafd blijft en er een Haarlemmermeeroplossing wordt gerealiseerd. Hiermee wordt de doorstroming en verkeersveiligheid op dit kruispunt ook sterk verbeterd.