Voornemen tot realisatie van een nieuwe weg

Verkeerskundig is in de variantenstudie door Royal HaskoningDHV uit 2017 aangetoond dat de aanleg van een verbindingsweg de meest kansrijke variant is. Door gebruik te maken van de bebouwingsvrije zone langs de A73 kan efficiënt gebruik gemaakt worden van beschikbare grond. Andere varianten stuiten op inpasbaarheidsproblemen, hoge kosten of te beperkt verkeerskundig resultaat.

Reden voor de gemeenteraad om op 12 februari 2019 de voorkeursvariant vast te stellen en over te gaan tot de ontwerpfase van de aanleg van de verbindingsweg.

De aanleg van de verbindingsweg heeft gevolgen voor het westelijk deel van de stationsweg tussen de Oostsingel en de A73. Deze weg is momenteel gecategoriseerd als wijkontsluitingsweg maar krijgt door de aanleg van de verbindingsweg hogere intensiteiten te verwerken. Reden voor de gemeente Venray om de wegcategorie aan te passen naar gebiedsontsluitingsweg en te starten met een ontwerpproces ten einde te komen tot een opgewaardeerde Stationsweg. In dit ontwerp staan de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid van omwonende centraal.