Probleemanalyse

De gemeente Venray wil de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de N270 en de aansluitende wegen vergroten. Op dit moment kennen enkele kruisingen in de kern van Venray doorstromingsknelpunten die nog moeten worden opgelost. Ook kent de gemeente op een aantal wegen sluipverkeer door woongebieden omdat er geen afdoende alternatief is geboden voor de oude, inmiddels ongewenste, structuren. De verbinding door de kern van Oostrum is daar een sprekend voorbeeld van. Daarnaast dient er een alternatief te worden gevonden voor het landbouwverkeer wat zich ook op deze wegen bevindt.

Door de verwachte havenontwikkeling in Wanssum en diverse ontwikkelingen in Venray zelf verwacht men dat deze wegen door meer verkeer gebruikt zal worden. Dit alles leidt ertoe dat een verbetering van de kwaliteit van het wegennet op dit traject noodzakelijk is.