Doelstelling

Het voorzien van een verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat dient diverse doelstellingen. Deze doelstellingen zijn zowel op economisch als op verkeerskundig vlak van belang. De doelstellingen worden hieronder toegelicht.

Versterking Oostelijke ontsluiting
Een belangrijke doelstelling van de verbindingsweg is het versterken van de oostelijke structuur van Venray. Momenteel functioneert de oostelijke ontsluiting niet optimaal, onder ander door de grote tussenafstand van de noord-zuid-gerichte wegen Oostsingel en de Stationsweg van ruim 2km. Door deze te versterken, kan het centrum van Venray aantrekkelijker gemaakt worden voor bezoekers. Het versterken van de oostelijke structuur heeft tevens als doel het verkeer richting het centrum van Venray beter te spreiden. Momenteel is de Stationsweg namelijk de belangrijkste invalsweg vanuit het oosten. Door deze te verbinden met de Henri Dunantstraat kunnen beide wegen beter benut worden.

Ontlasten Stationsweg, Oost en Mgr. Hanssenstraat en Sint Antoniusveld
De verbindingsweg heeft eveneens als doel de huidige belangrijke route over de Stationsweg oost te ontlasten. Door een verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat aan te leggen, kan het verkeer zich beter spreiden. Hierdoor wordt de stationsomgeving ontlast van doorgaand verkeer waardoor er ruimte komt voor een andere meer verkeersvriendelijkere inrichting.

Daarnaast heeft een verbeterde oostelijke structuur een positief effect op het verminderen van sluipverkeer door woongebieden welke niet voorzien in een doorgaande functie. Momenteel is sluipverkeer aanwezig in Antoniusveld en Oostrum. Het verbeteren van de oostelijke structuur zal dit sluipverkeer dan mogelijk ook verminderen, wat verkeersoverlast voor bewoners van deze wijken wegneemt.