Probleemanalyse

De gemeente Venray wil de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de N270 en de aansluitende wegen vergroten.

Doelstelling

Het voorzien van een verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat dient diverse doelstellingen. Deze doelstellingen zijn zowel op economisch als op verkeerskundig vlak van belang. De doelstellingen worden hieronder toegelicht.

Voornemen tot realisatie van een nieuwe weg

Verkeerskundig is in de variantenstudie door Royal HaskoningDHV uit 2017 aangetoond dat de aanleg van een verbindingsweg de meest kansrijke variant is.