Het project Via Venray

Dit economisch geïnitieerd project heeft tot doel om de bereikbaarheid van de regio Venray te versterken teneinde de positie van de regio als topsector in de logistiek veilig te stellen. Naast het verbeteren van de doorstroming op de provinciale N270 vinden er in de gemeente Venray diverse verkeerkundige maatregelen op gemeentelijke wegen plaats om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren, waarbij de leefbaarheid niet wordt aangetast. In diverse projecten worden alternatieven uitgewerkt om de leefbaarheid te versterken en de verkeersveiligheid te verbeteren waarvan de verbindingsweg een voorbeeld is.