Referentiesituatie

Huidige situatie

Figuur 3: Huidige routering verkeer van N270 naar centrum Venray

Autonome ontwikkelingen
De ontwikkelingen die zijn opgenomen in het verkeersmodel gelden als basis voor de autonome ontwikkelingen in de gemeente Venray. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de tijdsperiode tot 2030, wat als peiljaar wordt gezien. In bijlage 1 zijn de ontwikkelingen binnen de woningbouw en de ontwikkelingen in het aantal arbeidsplaatsen voor Venray gegeven.