Alternatief: versterking verkeersstructuur door middel van verbindingsweg

Het alternatief in deze studie, ook wel de nieuwe verbindingsweg, moet de Stationsweg met de Henri Dunantstraat verbinden. Vanaf de huidige rotonde tussen de Stationsweg en de Oostsingel maakt dit alternatief gebruik van het huidige tracé van de Stationsweg, tot aan de A73. Het concept van het voorlopig ontwerp van dit deel van het alternatief is te zien in bijlagen 2, 3 en 4. Ter hoogte van de A73 verbindt het alternatief de Stationsweg en de Henri Dunantstraat aan de oostzijde van de A73. Van dit deel van het alternatief is het concept van het voorlopig ontwerp te zien in bijlage 5.