Inleiding

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, is in het voorgaande traject een zeer groot aantal tracévarianten onderzocht. Op basis van de resultaten uit dit voortraject heeft de gemeente Venray besloten een m.e.

Referentiesituatie

Huidige situatie

Alternatief: versterking verkeersstructuur door middel van verbindingsweg

Het alternatief in deze studie, ook wel de nieuwe verbindingsweg, moet de Stationsweg met de Henri Dunantstraat verbinden.