Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verbindingsweg Venray

Als onderdeel van het programma Via Venray heeft de gemeente Venray de ambitie om de gemeentelijke wegenstructuur aan de oostzijde van Venray te versterken om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Venray te verbeteren.

In de huidige situatie is het zo dat verkeer dat over de N270 vanuit de richting Wanssum rijdt, vόόr de aansluiting met de snelweg A73 twee mogelijkheden heeft om de N270 te verlaten om het centrum van Venray te bereiken. De eerste mogelijkheid is om te rijden via de kern van Oostrum over de Mgr. Hanssenstraat en de Stationsweg. De tweede mogelijkheid is de route via het bedrijventerrein De Hulst over de Henri Dunantstraat. Het meeste verkeer kiest op dit moment voor de eerste route.

Vanuit het oogpunt van verkeersleefbaarheid is het niet wenselijk dat doorgaand verkeer door de kern van Oostrum rijdt en daarom heeft de gemeente het streven om deze intensiteiten te verlagen. Dit is ook zo opgenomen in de nota “Uitgangspunten netwerken infrastructuur en verkeer”, waarbij de Mgr. Hanssenstraat als erftoegangsweg is aangemerkt en de Stationsweg tussen kruising met de Mgr. Hanssenstraat en het viaduct van de A73 is aangemerkt als wijkontsluitingsweg.

Om het verkeer aan de oostzijde van Venray beter te geleiden en de kern Oostrum te ontzien, wil de gemeente Venray een verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg realiseren. Daarnaast is het doel van de verbindingsweg een verlaging van de verkeersintensiteit in Antoniusveld en in de stationsomgeving. Om dit mogelijk te maken dient de Stationsweg tussen Oostsingel en A73 opgewaardeerd te worden tot gebiedsontsluitingsweg.

De gemeenteraad van Venray heeft op 12 februari 2019 ingestemd met de realisatie van het project. Om dit mogelijk te maken dienen de geldende bestemmingsplannen gedeeltelijk te worden herzien in een overkoepelend bestemmingsplan voor de realisatie van de Oostverbinding.